1

سامانه ثبت شرکت

News Discuss 
به این ترتیب مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و صورتجلسه ای مبنی بر تغییرات موسسات غیر تجاری تنظیم می شود که ضمن موافقت مجمع عمومی و هیئت مدیره با امضای ذیل آن به همراه مدارک شناسایی اعضای حاضر در جلسه و هیئت مدیره موسسه و مدارک مربوط به https://www.isna.ir/news/1400040906346/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story