1

تنظیم فهرست بها

News Discuss 
قیمت یکتا پروژه ها در ثبت ارزیابی هر ساله متناسب با نرخ تورم ، دگرگونی ها بها مواد ، اجرت کارگران و خرج های اتومبیل تغییر و تغییر می کند. در اغلب موارد ، از سهام برای تنظیم لیست قیمت سالانه برای قیمت سه ماهه چهارم سنه گذشته استفاده می http://excelpricelist1400.avablog.ir/post/1/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84+%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%A7+1400

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story